Ja želim

Ljubav djeci prije svega

Aktualno / Novosti

Projekti

Priča o jednom mačku

Projekt "Priča o jednom mačku" obuhvaća pripremu istoimene predstave i izdavanje jedinstvene knjige. Knjiga objedinjava priču za djecu koju je napisala Nevenka Habijan.

Društvo Naša Djeca Koprivnica
Ljubav djeci prije svega