Dječji tjedan – aktivnosti

Aktivnosti u Dječjem tjednu 02.-08.10.2023.

Datum, dan Vrijeme Mjesto Aktivnosti Volonteri Sati
01.10. nedjelja 09:00 Gradski park Izrada džema i palačinki od kopriva Sanja Varga, Vesna Vinceković
02.10. ponedjeljak

 

 

 

10:15

 

9:00 -11:00

Peteranec, DV Igra

 

Bazeni Cerine, DV Tratinčica

Tradicijske igre

 

Izrada korisnih predmeta od papira

Jadranka Lakuš

 

Anica Desnica, Milica Međurečan

03.10. utorak 9:00

 

 

 

 

10:40 – 14:00

 

 

 

 

14:30 – 16:00

vrtić Zvjezdica na Lenišću – skupina Mačići

 

 

PŠ Starigrad

 

 

 

 

OŠ Podolice

Mali slastičari, mijesimo i pečemo kolače

 

 

Izrada rekvizita za igru i igranje tradicijskih igara

 

 

Pletenje košara od šibe

Jadranka Lakuš, Milica Međurečan

 

 

 

Jadranka Lakuš, Marija Čizmek

 

 

 

Vesna Jantolek, Draženka Kovačić

04.10. srijeda

 

 

10:00 –  12:00

 

 

 

 

 

11:40 – 13:00

Gradski park

 

 

 

 

 

OŠ Gola

Izrada rekvizita za igru i igranje tradicijskih igara

 

 

 

Izrada nakita od starih majica

Jadranka Lakuš, Marija Čižmek, Draženka Kovačić, Rea Damjanović

 

 

Rea Damjanović, Draženka Kovačić

05.10. četvrtak

 

 

 

9:00 – 11:00

 

 

 

 

9:00 -11:00

 

 

 

 

vrtić Tratinčica na Trgu podravskih heroja, skupine Zečeki i Bombončeki

 

Bazeni cerine, DV Igra, 2 skupine

Izrada krpenih lopti i nakita od papira

 

 

 

Vještine – Izrada didaktičkih igračaka

Anica Desnica, Milica Grubić, Branka Cuki, Marija Čižmek

 

 

Draženka Kovačić, Jelena Premec

06.10. petak

 

 

 

9:00 -11,00 Bazeni Cerine – DV Tratinčica, skupina Mačići Izrada nakita od papira, šivanje Anica Desnica, Milica Grubić
07.10. subota 09:30 – 15:00 Udruga Lajka Novigrad Podravski Izrada igrački za pse od starih odjevnih predmeta, pečenje kestena Rea Damjanović, Draženka Kovačić

 

Ljubav djeci prije svega