Društvo naša djeca i Grgin konak

Nastavljamo s projektom Dijete prijatelj životinja te vas 09.10.2021. pozivamo u Donje Zdjelice na Grgin konak gdje će nas ugostiti domaćin Hrvoje Grgurić Grga. Akcija je također unutar obilježavanja Dječjeg tjedna.
Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci. Svojim programskim sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake godine obuhvaća sve više djece i odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju osnovna Društva „Naša djeca“ (DND).
Uvijek se održava u prvom punom tjednu listopada i traje sedam dana.
Trajni ciljevi Dječjeg tjedna su:

usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu,
organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu,
pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece,
poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te i aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire

Ove godine tema je Voće i povrće pošto se ova godina obilježava kao Međunarodna godina voća i povrća.

Ljubav djeci prije svega