Glas koprivničke djece čuo se u Hrvatskom saboru

Velike ideje mogu doći i iz malih glava. Zorno je to pokazala zajednička sjednica predstavnika dječjih vijeća, foruma i Nacionalnog foruma dječjeg vijeća Eurochilda (NEF) Hrvatske sa saborskim zastupnicima. Domaćin ovoj, 13. po redu sjednici održanoj 29.11. u maloj vijećnici Sabora, bio je Odbor za obitelj, mlade i sport, pokrovitelj Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru projekta “Sudjelovanje djece u odlučivanju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini“, a organizator Savez društava „Naša djeca“. Djeca u dobi od 9 do 15 godina iz 25 gradova i općina diljem Hrvatske, među kojima su bili i dječji gradonačelnik Koprivnice Marin Sabol i njegov zamjenik Luka Janotelek, otvoreno, iskreno i kritički progovorila su o problemima i zaprekama za njihovo sretnije i sigurnije odrastanje, te uputila prijedloge za njihovo rješavanje. Pored ostalog djevojčice i dječaci upozorili su na potrebu i pravo djece na stručne suradnike u školama istaknuvši kako u školama nedostaje kvalificiranog osoblja, psihologa, pedagoga, socijalnih radnika i defektologa, založili se za bolju zdravstvenu zaštitu djece na otocima koji nemaju ortodonte i logopede, zatražili jednake mogućnosti za zabavu, sport i rekreaciju djece u gradskim i ruralnim područjima, te dali zahtjeve za uvažavanje različitosti kod djece. Otvoreno su progovorili i o izazovima virtualnog svijeta i naglasili kako ovisnost o modernim tehnologijama otuđuje mlade i djecu od vršnjaka, ali i od roditelja. O ovoj temi govorio je i Luka Jantolek ukazavši na važnost edukacije o negativnim posljedicama i opasnostima kojima su izložena djeca u virtualnom okruženju. Luka se usto založio za bolju komunikaciju između djece i odraslih, posebice na temu moralnih vrijednosti i nenasilnog rješavanja poremećenih odnosa.

Djeca su pokazala da ih uz lokalne ili regionalne probleme smetaju i zbivanja na europskoj i svjetskoj sceni poput rasta siromaštva, sve brojnijih prirodnih nepogoda zbog klimatskih promjena i sve većeg onečišćenja okoliša, te ratnih sukoba koji najviše pogađaju djecu.

  • Prema Konvenciji o pravima djeteta sva djeca trebaju imati svoj dom, pravo na mirno i sigurno odrastanje, ne smije ih se koristiti u ratnim sukobima, a svjedoci smo kako djeca u Gazi koja žive u ruševinama svakodnevno pogibaju, ili su pak taoci. Stoga tražimo hitno zaustavljanje rata između Izraela i Palestine- rekao je za saborskom govornicom koprivnički dječji gradonačelnik Marin Sabol.

Njegove riječi baš kao i druge dječje rasprave bile su toliko nabijene emocijama da su odrasli jedva susprezali suze, a malim govornicima upućene su i riječi pohvale.

Tako je Vesna Vučemilović predsjednica saborskog odbora za obitelj, mlade i sport odala priznanje djeci, njihovim mentorima i volonterima Saveza DND Hrvatske, među kojima je bila i predsjednica koprivničkog DND Jadranka Lakuš, na tome što su omogućili odraslima, posebno zastupnicima da sagledaju probleme iz dječjeg kuta gledišta.

-Ne pamtim kada sam prisustvovao korisnijem sastanku, djeca su otvoreno ukazivala na probleme, rekla nam gdje im fale bazeni, sportske dvorane, gradske knjižnice,  biciklističke staze, bolji javni prijevoz, ali za razliku od odraslih koji se često zadržavaju samo na razini kritike ponudili su i rješenja koja bi omogućila poticanje njihove kreativnosti, sportskih i drugih potencijala, zadržala njihove roditelje na selima, omogućila odrastanje u zdravijem okruženju – istakao je državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta.

Posebnu pohvalu djeci uputila je zastupnica Ivana Posavec Krivec:

– Vi ste danas zapravo posramili zastupnike jer ste pokazali da vidite ono što veliki političari ne vide, koliko uvažavate različitosti i koliko zrelo, iskreno, čisto, bez zločestoće gledate na život. Uvjerena sam da će kad vi djeco zauzmete mjesta u velikoj Sabornici svima nama biti bolje.

Zajednička sjednica djece i saborskih zastupnika još jednom je potvrdila da Savez društava “Naša djeca“ Hrvatske, najstarija i najveća organizacija u Hrvatskoj, sa 106 udruženih DND ova i oko 4000 volontera doista na vrhunski način brine o dobrobiti djece i unapređenju njihovih prava. Prema riječima predsjednice, akademkinje Aide Salihagić Kadić svojim brojnim aktivnostima, akcijama i projektima dječja vijeća i dječji forumi pridonose stvaranju sigurnih, zdravih, poticajnih okružja za rast i razvoj djece, a isto tako i tolerantnih, sigurnih i nenasilnih zajednica u kojima se prava djece promiču i ostvaruju, a mišljenja čuju i uvažavaju. Za vjerovati je da će se neke dječje ideje izrečene u Saboru i ostvariti.

Ljubav djeci prije svega