Održana je Izvještajna godišnja skupština Društva naša djeca Koprivnica

ZAPISNIK S  IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

NAŠA DJECA KOPRIVNICA

 

Skupština je održana 19.04.2023. godine u OŠ Podolice u Koprivnici s početkom u 19 sati.

Na skupštini je jednoglasno prihvaćen sljedeći dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

– radnog predsjedništva

– verifikacijske komisije

– zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika

 1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2022.g
 2. Izvješće Nadzornog odbora
 3. Rasprava po izvješćima i usvajanje istih
 4. Verifikacija novih članova Izvršnog odbora
 5. Donošenje odluke o visini članarina u DND Koprivnica
 6. Plan rada i financijski plan za 2023. godinu
 7. Pitanja i prijedlozi

 

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

Skupštinu je otvorila predsjednica Jadranka Lakuš, koja je predložila članove radnih tijela, pa je jednoglasno izabrano ;

radno predsjedništvo u sastavu:

 • Zrinka Roksandić
 • Marija Čižmek
 • Sandra Sabolić

članovi verifikacijske komisije:

 • Vesna Mlinarić
 • Magdalena Vojković
 • Draženka Petric

zapisničar

Draženka Kovačić

ovjerovitelji zapisnika:

 • Marija Čižmek
 • Sandra Sabolić

 

 

Pošto je verifikacijska komisija ustvrdila da je postignut kvorum, nastavljeno je s daljnjim radom Skupštine.

 

 1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2022.g.

Izvješće o radu DND u protekloj godini podnijela je predsjednica Jadranka Lakuš.

Tijekom 2022. realizirali smo 3 velika projekta:

 

ZDRAVO I PRAVO – financirao Grad Koprivnica s 11.000,00 kn

Ostajem u igri

Za osmijeh djeteta u bolnici

Daj pet za dječja prava

Lutka u šetnji -Županija 3.000,00 kn

Volonteri u parku

Vilinsko carstvo- Srednjovjekovni božićni sajam- donacija TZ 1000 kn, donacija KC voda 1.300,00 kn

Kreativno je bilo i na Srednjovjekovnom Božićnom sajmu gdje su iz prirodnih materijala nastajali ukrasi za bor i čestitke.

Krajem prošle godine u Društvo naša djeca Koprivnica pristigla je neočekivana vijest iz Supernova Grupe. Izabrani smo za dodjelu donacije u iznosu od 7 600 kuna za pomoć potrebitim obiteljima s djecom kao jedina udruga iza naše Županije .Odmah po svečanom uručenju poklon kartice donirane su obitelji s troje djece koja je teško stradala u požaru, a potom su tijekom siječnja na red došle i druge obitelji čiji je popis sastavljen u suradnji sa socijalnom službom Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice. Ukupno je obuhvaćeno 13 obitelji s 30 djece.

 

Volonteri DND Koprivnica ostvarili su u 2022. godini ukupno 1556 volonterskih sati, a posebno moramo biti ponosni na priznanja koja su primili naši volonteri.

Zlatni volek, najveće priznanje mladim volonterima u Koprivnici, pripao je Rei Damjanović dugogodišnjoj članici Lutkarske družine Kopriva pec, pec s kojom je imala stotinjak nastupa ne samo na području Koprivničko-križevačke županije nego i u drugim dijelovima Hrvatske.. No uz rad sa scenskim lutkama, probe za nastupe i izvođenje predstava, Rea se počela uključivati i u ostale aktivnosti DND, vjerojatno slijedeći primjer svoje bake Draženke Kovačić koja vrijedno volontira u nekoliko udruga. Posebno je bila aktivna u kreativnim radionicama i igraonicama za djecu predškolske dobi s kojima je vrlo jednostavno stupala u kontakt i ostvarivala prisnu komunikaciju. S mališanima je izrađivala lutke od tikvi i krpa, podučavajući ih da se igračke mogu napraviti od prirodnih materijala.

Zanimljivo je da je u konkurenciji odraslih Zlatnog vola osvojila Marija Čižmek, potpredsjednica DND Koprivnica, ali ovaj puta za volontiranje u brojnim akcijama Crvenog križa. Pohvalu za svoje volontersko djelovanje dobila je i Đurđica Pošta, članica Izvršnog odbora koja provodi niz kreativnih radionica za djecu.

.

Točka 3. Izvješće Nadzornog odbora

Ankica Čelik Živko ispred Nadzornog odbora podnijela je izvješće istakavši da je odbor ustvrdio da u radu udruge nije bilo nikakvih nepravilnosti, a sve djelatnosti su se odvijale u skladu sa Statutom.

Točka 4. Rasprava po izvješćima

U kratkoj raspravi jednoglasno su prihvaćena podnesena izvješća.

Točka 5. Verifikacija novih članova Izvršnog odbora

Predstavljene su nove članice IO, Nina Ninković, učiteljica iz OŠ Podolice koja je zauzela mjesto naše dugogodišnje i cijenjene članice Tigrene Csik koja je preselila u rodnu Korčulu, Sandra Sabolić, učiteljica iz OŠ Podolice,  nova voditeljice Dječjeg gradskog vijeća koja je zauzela mjesto vrijedne članice Vesne Mlinarić, te Jelena Premec iz DV Tratinčica koja je zauzela mjesto kolegice Andrijane Galinec koja je razriješena radi neaktivnosti i odsustva sa  sjednica.

Skupština je jednoglasno prihvatila razrješenja bivših članica i imenovanje novih.

 1. Donošenje odluke o visini članarina u DND Koprivnica

Usvojen je prijedlog iznosa godišnje članarine od 4,00€ za odrasle i 2,00 € za djecu.

 1. Plan rada i financijski plan za 2023. godinu

Predsjednica je iznijela plan za ovu godinu čija realizacija najviše ovisi o visini dodijeljenih sredstava od natječaja na koje smo se prijavili: Grad Koprivnica – 2 projekta, „Zdrav(o) i prav(o)“ , tražena sredstva 2.651,38€,  Županija – 1 projekt, „Slatkiši su OUT, voće je IN“, traženi iznos 665,00€  i Komunalac – 1 projekt, „Malac, znalac uz Komunalac“ u iznosu od 1.425,00 €. Iz dosadašnjih iskustava s natječajima, očekujemo 1/3 traženih iznosa.

 1. Pitanja i prijedlozi

Predsjednica je dala prijedlog ustanovljavanja Priznanja ili Zahvalnica istaknutim i zaslužnim članovima DND kao što je Tigrena Csik koja je svojim 12-godišnjim požrtvovnim radom i nesebičnim zalaganjem dovela lutkarsku družinu „Kopriva pec, pec“ gotovo do profesionalizma te mnogim generacijama djece usadila ljubav prema lutkarstvu i volontiranju. Zaključeno je da Izvršni odbor napravi kriterije za dodjelu priznanja/ zahvalnica ili nagrada, a da se prvo priznanje uruči Tigreni Csik.

 

U Koprivnici, 19.04.2023..

Ovjerovitelji:

Marija Čižmek

Sandra Sabolić

 

Zapisničar:

Draženka Kovačić

 

IZVJEŠTAJ O RADU U 2022. GODINI

ZDRAVO I PRAVO – financirao Grad Koprivnica s 11

 

Ostajem u igri

 

Koprivnica je uvrštena u 10 hrvatskih gradova u kojima se provodi nacionalni projekt socijalno uključivanje kroz terapiju igrom“. Riječ je o projektu kojim se uvodi inovativna socijalna usluga terapije igrom za djecu diljem Hrvatske i senzibilizira šira javnost, stručnjaci i članovi obitelji za potrebe djece i mladih s emocionalnim i ponašajnim teškoćama. Naša članica Katarina Liplin Varvir izabrana je od strane Saveza društava naša djeca za edukaciju u projektu ”Ostajem u igri! – socijalno uključivanje kroz terapiju igrom” . Teorijski dio edukacije održavao se od 5.9.2021. godine, provodio  se u 5 modula po četiri dana, a  završio je u siječnju 2022. godine.

Po završetku teoretskog i iskustvenog dijela edukacije obavljene su pripreme za odrađivanje kliničke prakse koju je Katarina Liplin Varvir započela u veljači 2022. godine. S djecom je radila u OŠ Braća Radić svaku srijedu i četvrtak u poslijepodnevnim terminima (uz mjesec dana pauze tijekom ljetnih praznika). Za polaznike Terapije igrom održane aktivnosti su kreativna vizualizacija, ples i pokret, glazbe, drama, lutke i maske, igra u pijesku, umjetnost, drama, pripovijedanje priča

Od veljače 2022. godine do 19. 12. 2022. godine odradila je 86 sati kliničke prakse, te 13 supervizijskih sati.

U COOR Podravsko sunce u veljači je održana STEM radionica za djecu, te educiran voditelj za rad s robotima. Uoči Božića Savez DND Hrvatske donirao je 2 CODEY ROCKY robota, jedan za DND, a drugi za COOR Podravsko sunce, a oba su dana na korištenje Podravskom suncu uz mogućnost organizacije radionicu i za drugu djecu.

Vidljiv je pomak u ponašanju djece u vidu boljeg socijalnog funkcioniranja, postignuti su manji rezultati finalnog SDQ upitnika. Djeci u COOR Podravsko sunce omogućena kvalitetna edukacija i terapija

Za osmijeh djeteta u bolnici

 Dio planiranih aktivnost na odjelu pedijatrije nije mogao biti organiziran zbog mjera propisanih od strane Uprave bolnice. Održana je kreativna radionica Fašnik u Podravini-s djecom iz  osnovne škole A.N.G, Izrada uskršnjih crteža i pisanica, a članovi DGV su u suradnji s volonterkama DND izradili  didaktičku ploču koja razvija niz sposobnosti djece na liječenju. Tradicionalno štampane su i majice s likom nasmijanog dječaka u bolničkom krevetu koje su donirane osoblju Pedijatrije. Ova aktivnost doprinosi humanizaciji liječenja djece, umanjuje njihov strah i nespokoj.

 Daj pet za dječja prava

 Ovaj tradicionalni projekt usmjeren je jačanju dječje samosvijesti, unapređenju dječjih prava i promociji djelovanja Dječjeg gradskog vijeća. U suradnji s KO akcije gradovi i općine prijatelji djece organizirano je pisanje poruka odraslima koja su jasno i glasno rekla, gdje, kako i s kim se žele igrati i zatražila igralište za tinejdžere. Posebno je uspješno bilo organizirano javno okupljanje djece u gradskom parku koje je zahvaljujući brojnim volonterima pretvoreno u veliku igraonicu kroz koju je prošlo nekoliko stotina djece. U parku je organizirano desetak punktova za različite igre, a dio rekvizita poput hula -hopa, pikula, užeta za skakanje, lopti, osigurao je Savez društava naša djeca Hrvatske, koji je obilježavanje Dječjeg tjedna u cijeloj zemlji koordinirao pod motom „Zavrti se, poskoči i u Dječji tjedan doskoči“.

Uz ovu središnju akciju, Društvo naša djeca Koprivnica je pripremio niz manjih, uz želju da djecu nauči kako se zabaviti s igračkama koje možemo sami izraditi, te ih potaknuti da na otvorenom s roditeljima, djedovima i bakama, te prijateljima igraju neke tradicijske igre. Tako je održana kreativna radionica „Igramo se s Laticama“ na kojoj su volonteri DND s članovima ove humanitarne udruge izrađivati igračke od papira, krpene lutke i čarobne štapiće, te zaigrali stare podravske igre. Članovi Dječjeg gradskog vijeća i volonteri DND izrađivali su didaktičku ploču za Dječji odjel koprivničke bolnice, a u gradskom parku su priređene renesansne igre za djecu različite dobi. Promocija dječjeg prava na igru koja je tijekom Dječjeg tjedna Koprivnicu pretvorila u veliku igraonicu, imala se svoj veseli nastavak zahvaljujući donaciji od 5000 kn koju je Društvu naša djeca Koprivnica pružila Koprivničko-križevačka županija. Osmišljen je niz igraonica prema željama najmlađih koji su u svojim porukama u Dječjem tjednu istakli da se žele igrati u prirodi, s članovima obitelji, prijateljima i životinjama. Prva u nizu održana je u Novigradu Podravskom u suradnji s udrugom Lajka koja brine o napuštenim psima. U skloništu za pse djeca su se mogla igrati sa psićima kojima su donijeli hranu, igračke i svoje stare dekice, te kroz razgovor s voditeljicom udruge Marinom Ferenčić saznati kako se treba brinuti o psima. Bilo je tu puno trke, skakanja za lopticama, a neka djeca razbila su strah od malih četveronožaca. Veselo je bilo i pored kuće za odmor Kristina gdje su djeca sa svojim roditeljima i bakama pekla kestenje i krumpire, brala jabuke i igrala pomalo zaboravljene igre. Igraonice i kreativne radionice za izradu lutaka od tikvi održane su u Goli i Sigecu.

Nastavljena je i uspješna suradnja s DGV koje je krajem godine dobilo novu mentoricu, pa je pored ostalog proveden javni natječaj za dodjelu nagrade Veliko srce koprivničkog djeteta, jedinstveni primjer nagrađivanja dječje humanosti i solidarnosti u Hrvatskoj..

Kad već govorimo o DGV treba istaći i podatak da je zamjenik dječjeg gradonačelnika Koprivnice Marin Sabol izabran za člana Nacionalnog Eurochild Foruma (NEF)  tijela koje omogućava ostvarivanje dječjih prava aktivnim dječjim sudjelovanjem. Osnivanje NEF potiče međunarodna mreža Eurochild koja širom Europe radi na promociji prava i unapređivanju dobrobiti djece i mladih. Osim u Hrvatskoj NEF djeluje još i u Malti, Bugarskoj, Estoniji i Ukrajini. NEF Hrvatska čini 14 ero djece iz Čakovca, Duge Rese, Jastrebarskog, Koprivnice, Opatije, Pregrade, Solina i Velike Gorice, a njegov rad koordinira DND Opatija u partnerstvu sa Savezom društava Naša djeca Hrvatske. Marin je u međuvremenu postao i novi dječji gradonačelnik Koprivnice s obzirom da su pred kraj godine odrani izbori za novi saziv DGV.

 Lutka u šetnji -Županija 3000 kn

 Nakon 11 vrlo uspješnih godina vođenja Lutkarske družine Kopriva pec, pec našoj dragoj članici IO Tigreni Csik morali smo zahvaliti na suradnji jer se preselila na rodnu Korčulu. U radu DND ostavila je neizbrisiv trag na čemu joj još jednom zahvaljujemo, a što je najvažnije i svoje nasljednice. Zahvaljujući tome grupa starijih lutkarica priredila je lutkarsku igraonicu za male posjetitelje Renesansnog festivala koja je jako dobro prihvaćena, a nova voditeljica družine Leona Barešić priredila je za kraj godine tri predstave koje su izvedene na Srednjovjekovnom božićnom sajmu, odnosno na božićnom darivanju djece zaposlenika Elektre.

Volonteri u parku

 DND se kao i prijašnjih godina uključio u gradsku aktivnost Volonteri u parku u       sklopu projekta Živjeti zdravo sa svojom renesansnom igraonicom, pa su djeca različite dobi mogla gađati limenke krpenim lopticama, bacati drvene kolute, pecati ribe u lavoru, skakati u vrećama, igrati renesansni kriket, gađati lukom i strijelom, utrkivati se s drvenim guralicama. Usto po prvi puta je organizirana edukativno-zabavna radionica u suradnji sa Sanom delikatese, inovativnom koprivničkom tvrtkom koja dvije godine nosi titulu Najdonatora u Hrvatskoj. Događanje je imalo naziv Hummus fest i promoviralo je zdrave prehrambene navike kod djece i igru na otvorenom.

Vilinsko carstvo- Srednjovjekovni božićni sajam- donacija TZ 1000 kn, donacija KC voda 1300 kn

I prošle godine DND je u velikoj mjeri doprinijelo obogaćivanju sadržaja za djecu na najboljoj turističkoj manifestaciji u zemlji-Renesansnom festivalu. U Dječjem vilinskom carstvu podignutom uz pomoć roditelja održavane su zabavne i kreativne radionice u kojima su slikani renesansni motivi, izrađivane vile od sušenog cvijeća i ukrašavali čarobni štapići. Dobre vile oslikavale su dječja lica, a mali vitezovi s djecom igrali igre iz davnih vremena. U kulinarskoj radionici staro sito, drveno korito, mlinčenjak, Podravkino brašno od kopriva, kečap od cikle, voda i marljive dječje ručice bili su dovoljni za pravu kulinarsku priču. Volonteri DND Koprivnica uz pomoć Podravkinog promotora pekarstva Ivana Sitara i Silvije Repić direktorice Sana delikatese podučili mališane kako izraditi slasna peciva i kolačiće. Tijesto su mijesili i dječaci i djevojčice, bilo je onih koji su tek prohodali i školaraca koji već doma uz svoje bake prave vlastite slastice. Brašna je bilo i na licima i na renesansnim haljinicama, od tijesta su nastali maleni ježići, žemljice, pužeki, pletenice…, a kad su se mali kuhari i kuharice umorili u slast su smazali kriške kruha s humusom.

Kreativno je bilo i na Srednjovjekovnom Božićnom sajmu gdje su iz prirodnih materijala nastajali ukrasi za bor i čestitke.

Krajem prošle godine u Društvo naša djeca Koprivnica pristigla je neočekivana vijest iz Supernova Grupe. Izabrani smo za dodjelu donacije u iznosu od 7 600 kuna za pomoć potrebitim obiteljima s djecom kao jedina udruga iza naše Županije .Odmah po svečanom uručenju poklon kartice donirane su obitelji s troje djece koja je teško stradala u požaru, a potom su tijekom siječnja na red došle i druge obitelji čiji je popis sastavljen u suradnji sa socijalnom službom Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice. Ukupno je obuhvaćeno 13 obitelji s 30 djece.

Volonteri DND Koprivnica ostvarili su u 2022. godini ukupno 1556 volonterskih sati, a posebno moramo biti ponosni na priznanja koja su primili naši volonteri.

Zlatni volek, najveće priznanje mladim volonterima u Koprivnici, pripao je Rei Damjanović dugogodišnjoj članici Lutkarske družine Kopriva pec, pec s kojom je imala stotinjak nastupa ne samo na području Koprivničko-križevačke županije nego i u drugim dijelovima Hrvatske. No uz rad sa scenskim lutkama, probe za nastupe i izvođenje predstava, Rea se počela uključivati i u ostale aktivnosti DND, vjerojatno slijedeći primjer svoje bake Draženke Kovačić koja vrijedno volontira u nekoliko udruga. Posebno je bila aktivna u kreativnim radionicama i igraonicama za djecu predškolske dobi s kojima je vrlo jednostavno stupala u kontakt i ostvarivala prisnu komunikaciju. S mališanima je izrađivala lutke od tikvi i krpa, podučavajući ih da se igračke mogu napraviti od prirodnih materijala.

Zanimljivo je da je u konkurenciji odraslih Zlatnog vola osvojila Marija Čižmek, potpredsjednica DND Koprivnica, ali ovaj puta za volontiranje u brojnim akcijama Crvenog križa. Pohvalu za svoje volontersko djelovanje dobila je i Đurđica Pošta, članica Izvršnog odbora koja provodi niz kreativnih radionica za djecu.

Društvo naša djeca Koprivnica

Hrvatske državnosti 10

48000 Koprivnica

Nadzorni odbor Društva naša djeca Koprivnica u sastavu Branka Cuki – predsjednica, Ankica Živko Čelik – članica i Željka Barić – članica dana 21.03.2023. godine izvršio je uvid i pregledao Izvješće i Bilješke o financijskom poslovanju DND Koprivnica u 2021. godini te podnosi slijedeći

 

I Z V J E Š T A J  NO DND

 

 

Pregledom temeljnih Financijskih izvještaja sa stanjem na dan 31.12.2022. g. i to Bilanca neprofitne organizacije i Bilješke uz financijsko uz razdoblje 01.01.-31.12.2022. g. te uvidom u blagajničko izvješće utvrđeno je da financijski izvještaji objektivno i realno prikazuju financijsko stanje Društva naša djeca Koprivnica.

Uvidom u račun prihoda i rashoda utvrđeno je da je navedeno društvo ostvarilo prihod u iznosu od

3.287,17€ (24.767,21kn), a realiziralo rashode u iznosu od  3.423,84 € (25.796,96kn).__

Donos salda iz prošlih godina _2.785,91€ (20.990,47kn).

Te je ostvaren višak prihoda nad rashodima 2.649,24€ (19.960,72kn).

Na dan 31.12.2022. g. utvrđeno je stanje blagajne u iznosu od 5,12 € (38,63 kn).

Izvršenim pregledom bilance utvrđeno je da su izvršena sva knjiženja u knjigovodstvu te da nije bilo nepravilnosti.

Stoga molimo da se usvoji ovo Izvješće i donese Odluka da se višak prihoda nad rashodima koristi za financiranje djelatnosti u budućem razdoblju.

 

U Koprivnici, 21.03.2023.

 

 

Članovi NO

 

 1. Branka Cuki

 

 1. Ankica Živko Čelik

 

 1. Željka Barić

 

 

Ljubav djeci prije svega