ODRŽANA PRVA TEMATSKA I IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA DND U 2017. GODINI

U subotu, 22.travnja 2017. održana je prva tematska i izvještajna Skupština Saveza DND u 2017. godini na kojoj je sudjelovalo 50-ak članova iz DND-ova.
Skupštinu je vodila predsjednica Saveza DND-a, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, dok je drugi dio moderirala dopredsjednica Saveza DND-a, Sonja Borovčak.
Glavna tema ovogodišnje Skupštine bila je „Pravo djeteta na privatnost kao temeljno pravo“, a vezana je uz kampanju podizanja svijesti o zaštiti osobnih podataka i prava na privatnost. O ovoj temi, kako postupiti u situacijama s kojima se svakodnevno susreću u DND-ovima i kako zaštiti djecu ispričala nam je gospođa Marija Pušić, savjetnica iz Agencije za zaštitu osobnih podataka. Podijeljena je i brošura na ovu temu, te je prikazan isječak iz edukativnog filma „Tko se to šali s mojim podacima?“ koji možete naći na mrežnim stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka. Tema je pobudila veliki interes članova i potaknula na raspravu, te se priprema suradnja Saveza DND i Agencije za zaštitu osobnih podataka.
Osvrnuli smo se na aktualnosti u radu Saveza i osnovnih Društava Naša djeca te na predstojeće aktivnosti. U Kalendaru aktivnosti za sljedećih nekoliko mjeseci, najavljeno je 15-ak velikih aktivnosti. Svibanj je posvećen akciji „Za osmijeh djeteta u bolnici“ te se tako održava Svečana – 100. sjednica Središnjeg KO-a akcije “Za osmijeh djeteta u bolnici” i još jedna volonterska akcija kampanje “Obojimo osmijeh djeteta u bolnici” u sklopu manifestacije „Hrvatska volontira“. Usto, Savez otvara vrata u sklopu Dana otvorenih vrata udruga i održavamo radionice „100 ljudi, 100 ćudi“ u Gospiću. Početkom lipnja odvija se Europski tjedan održivog razvoja na kojem se nastavlja s promocijom video materijala na temu „17 globalnih ciljeva“. Ljetni mjeseci, uz tradicionalnu Ljetnu školu, posvećeni su promicanju dječje participacije kroz 19. Susret Dječjih foruma Hrvatske i Susret djece sa saborskim zastupnicima. I ove godine s tvrtkom Beiersdorf i robnom markom NIVEA Savez surađuje na osmišljavanju dječjeg svijeta punog igre i priče te priprema edukaciju za pripovjedače. U rujnu će se nastaviti s provedbom NIVEA projekta opremiti i distribuirati kutiće “Bajkaonice” u 15 Društava. Konferencijom u Vinkovcima nastavit će se jačati kapaciteti lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta, posebno u onim županijama gdje nema velik broj gradova i općina sudionika akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“. U rujnu, će biti organiziran i Seminar za nove voditelje Dječjih vijeća kao i 13. Susret Dječjih vijeća, također u Vinkovcima. Početkom listopada, u Dječjem tjednu, održavaju se Tematsko savjetovanje akcije “Za osmijeh djeteta u bolnici” posvećeno skrbi za djecu s teškoćama u razvoju u bolnici, izložba slikovnica “Put oko svijeta u 100 slikovnica”, 11. Susret gradova i općina-prijatelja djece u Stubičkim Toplicama i 21. Smotra dječjeg stvaralaštva u Poreču. Posebna pozornost će se posvetiti i radu na projektu „Županija-prijatelj djece“ kao i revidiranju metodologije za akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“ u sklopu projekta Saveza i Ureda UNICEF-a „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djece“. U okviru institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i ove godine će se raditi na promociji i vidljivosti Saveza i DND, razvijanju weba i društvenih mreža, prikupljanju sredstava za održivost.
U drugom dijelu Skupštine Jadranka Lakuš, članica Izvršnog odbora, podnijela je Izvještaj za 2016. godinu, a Renata Dolenec, predsjednica Nadzornog odbora, podnijela je Financijski završni izvještaj te izvijestila da je Savez DND završio 2016. godinu pozitivnim rezultatom. Oba izvještaja su usvojena od članova Skupštine.
Od aktualnosti izdvojene su teme vezane uz prava i obveze članova, kao i važnosti kvalitetne komunikacije između Saveza DND, kao krovne udruge i osnovnih Društava Naša djeca. Neke važne informacije, razmišljanja, prostor za dijalog na ove dvije teme dale su nam Vesna Juranić Koharović iz DND Mali Lošinj, pravnica po struci i Snježana Pačarić, iz DND Slatina, obje članice Nadzornog odbora Saveza DND.
Ovu Skupštinu svojim su izvedbama uljepšale djevojčice Vlatka Pačarić koja je u ime članova i članica Dječjeg foruma „Osmijeh“ iz Slatine izvela monolog Anne Frank, te Dorotea Dolenec koja je svojim izvedbama na gitari „El Amable“ Jose Ferrer, „Svitanje“ Vladimira Bednjanca i „Pluma in ventum“, koju je sama skladala, oduševila prisutne.

Ljubav djeci prije svega