Predstavljena Bajkaonica

Zahvaljujući uspješnom sudjelovanju koprivničkog Društva naša djeca u projektu “NEKA ODRASTANJE BUDE DJEČJA IGRA” kojeg već treću godinu provode tvrtka Beiersdorf Hrvatska i Savez društava naša djeca Hrvatske, Koprivnica je dobila pokretnu Bajkaonicu.
Riječ je o maštovito osmišljenom kutiću za pripovijedanje koji se sastoji od nekoliko ključnih elemenata – stolca, tepiha, lampe, vizuala projekta, 20 raznobojnih jastučića za publiku i dodatnog rekvizita Pu(T)ne torbe priča. Kako pripovijedanja nema bez pripovjedača, uz posebnu opremu u kutiću se nalazi i educirana osoba, mlada profesorica hrvatskog jezika Nikol Bali. Ova volonterka će kroz pričanje priča poticati djecu na razmišljanje o svijetu koji ih okružuje, pomagati u učenju brojeva i slova, razvijati socijalno – kognitivne vještine, omogućavati međusobno druženje te djecu poticati na razvijanje mašte. Priče i bajke sada će lakše dolaziti do djece, a Koprivnica je jedan od 15 hrvatskih gradova koja ima pokretnu Bajkaonicu.
Ovo carstvo pripovijedanja službeno je predstavljeno u Dječjem tjednu, a prvi su u čudesan svijet bajki uploviti učenici OŠ Đuro Ester Područna škola Vinica. Uključivanje DND Koprivnica u projekt NEKA ODRASTANJE BUDE DJEČJA IGRA, pokrenut 2014. u sklopu NIVEA globalne inicijative “NIVEA – stalo nam je do obitelji”, još je jedan uspjeh ove udruge.
POGLEDAJTE FOTOGALERIJU

Ljubav djeci prije svega