Dječji tjedan – poruke djece odraslima

Odgojna skupina Smarties – odgojiteljice Andreja Hobolić, Ivana Unger
ŠTO JE NAJVAŽNIJE U ŽIVOTU?
Maša: Da imam mamu, seku i tatu. Važno mi je da imam puno prijatelja i da me seka voli.
Nika: Da budem dobra i da se ne svađam.
Nolan: Meni je najvažnija voda. Ako ostanem bez vode mogu uginuti. I igrati se sa bratom nogomet.
Erik: Meni je najvažnije isati. Zato jer volim crtati i matematiku. I da idem kod Mihaela na igru.
Petra: Čitanje, zato da puno naučim.
Marta: Važno mi je da svi budu nasmijani. Zato jel je onda nekak ljepši dan. I važno mi je da sve više znam.
Una: Igranje, zato kad onda imam prijatelje i mogu se s njima igrati.
Larisa: Meni je najvažnije u životu da ostanem doma. Najdraže mi je biti doma jer imam puno igračaka.
Marko: Najvažnije se igrati s prijateljima.
Tessa: Da se ne izgubim. Zato jer jako volim mamu i tatu.
Laura: Da se Pia igra s menom doma i da dok joj rečem da bude mirna, da bude mirna, da lijepo dijelimo igračke. I lijepo im je da ju naučim kako se crta. Važno mi je da imam seku i obitelj moju.
Pia: Da Laura bude mirna i da se igra s menom. Jako volim seku.
Tena: Igranje, jer se jako volim igrati.
Rita: Prijatelji!
Allegra: Igrati se. Hoću se puno igrati.
Osnovna škola „Đuro Ester“ Koprivnica, Učenici 2.a razreda, Učiteljica: Maja Sinjeri
Poruke djece odraslima
PAZITE NA SVOJU DJECU I PAZITE NA NJIHOVO ZDRAVLJE!
Ana Mlinarić 2.a
UČITE DJECU POMAGATI!
Lovro Poljak 2.a
OSIGURAJTE NAM SVE DJEČJE POTREBE I POMOZITE SIROMAŠNOJ DJECI!
Matej Matijaško Slukić 2.a
VOLITE SVOJU DJECU! UČITE SVOJU DJECU!
Franka Kolar 2.a
VODITE DJECU U ŠKOLU DA BI BILA SRETNA!
Ema Varga 2.a
BUDITE DOBRI SA DJECOM, PAZITE IH!
Matija Blaguški 2.a
POMAŽITE DJECI I BUDITE DOBRI RODITELJI!
Teo Ištvan 2.a
HRANITE DJECU! DAJTE DJECI ODJEĆU!
Hana Mihaljević 2.a
RODITELJI NEMOJTE BITI NASILNI, IMAJTE POŠTOVANJA!
Filip Branković 2.a
NEMA VIŠE TUČNJAVE I VIKE NA DJECU, HAJDE SHVATI, BUDITE DOBRI I AKO JE DIJETE GLADNO ILI ŽEDNO SAMO DAJTE, BUDITE DOBRI RODITELJI I BRINITE SE ZA NJIH!
Ana Zainul Kurcinak 2.a
UZMITE NEKO DIJETE DA BI BILO SRTENO!
Jura Galinec 2.a
Osnovna Škola,,Đuro Ester” Koprivnica, Učiteljica : Dubravka Bijelic
Razmišljanja udenika 3.a razreda povodom Dječjeg tjedna
Svim beskućnicima treba sagraditi dom.
Ne treba misliti samo na sebe, treba sudjelovati u dobrotvornim akcijama
Karla Polandec
Djeca trebaju imati dovoljno hrane, vode i odjeće. Trebaju živjeti u dobroj, a ne nasilnoj obitelji.
Bez obzira na različitosti, djeca se trebaju zajedno igrati.
Marta Mežnarić
Želim da: roditelji budu pošteni, da ne bude siromašnih, da ljudi misle na druge ljude, da ne bude smeća.
Eva Krajina
Želim da niti jedno dijete ne odraste bez ljubavi, ne umre od gladi i žeđi, da svako bolesno dijete ima lijekove, da ljudi doniraju novac dječjim udrugama, da se rad Crvenih nosova proširi, da roditelji potaknu svoju djecu da budu bolja, da se dječja igrališta obnove i imaju šarenije boje.
∨ita Harači
Vei treću godinu idem u 0Š” Đuro Ester” koja nema sportsku dvoranu pa bi želio da se konačno izgradi.
Filip Kljaić
Svim siromašnim starijim stanovnicima moga grada treba pomoći
Matija Kumek
Želio bih da moja škola ima sportsku dvoranu. Fale mi odmori za druženje na hodniku izmedu satova.
U obitelji treba više zajedničke igre, da roditelji ne rade nešto što su meni zabranili i da me ne okrivljavaju za nešto što nisam napravio.
Gašpar Žufika Marđetko
Želim da ljudi budu pošteni i brinu se za djecu. Kuće treba graditi od čvrstog materijala da se ne sruše ako dođe do potresa.
Fran Omrden
Trebamo školske odmore pa makar nosili maske!
Na školsku olimpijadu treba uvesti ženski nogomet.
Kad prođe korona, u školi trebaju raditi sportske grupe.
Trebamo skupljati novac i nešto poduzeti u vezi naše školske sportske dvorane!
Maša Kresojević

Ljubav djeci prije svega