Dječji tjedan u Koprivnici 04.-10.10.2021.

Dječji tjedan – je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci koja se obilježava od 1953. godine. Svojim programskim sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake godine obuhvaća najviše djece i odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju osnovna Društva „Naša djeca“ (DND). Uvijek se održava u prvom punom tjednu listopada i traje sedam dana. Ove godine Dječji tjedan: • počinje u ponedjeljak, 4. listopada 2021. – Međunarodni dan djeteta • završava u nedjelju, 10. listopada 2021. CILJ DJEČJEG TJEDNA:  usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu  organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu  pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece  poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire MOTO DJEČJEG TJEDNA:  Ljubav djeci prije svega!
Dječji tjedan u Koprivnici Društvo naša djeca Koprivnica ovako je osmislilo:

Ponedjeljak – prikazivanje lutkarske predstave u vrtićima na DVD-ima Lutkarske družine Kopriva PEC;PEC
Utorak – prikazivanje lutkarske predstave u vrtićima na DVD-ima Lutkarske družine Kopriva PEC;PEC
Srijeda – okupljanje djece na gradskom trgu u 10h, izložba likovnih radova na ovogodišnju temu Voće i povrće, poruke djece odraslima
Četvrtak – lutkarske predstave družine Kopriva pec, pec “Kraljevstvo voća, povrća i čokolade uz kulinarsku radionicu – izrada voćne salate – projekt KUPID u Domu mladih
Petak – izrada hranilišta i kućica za ptice od recikliranih materijala, OŠ Braća Radić 16-18h
Subota – posjeta Udruzi Grgina Arka, Donje Zdjelice – projekt “Dijete prijatelj životinja”

Ljubav djeci prije svega