Obilježavanje Dječjeg tjedna

Promocija dječjih prava, te jačanje dječje participacije u lokalnoj zajednici stalni su moto koprivničkog obilježavanja Dječjeg tjedna. Središnje događanje je okupljanje djece na gradskom trgu i javno iznošenje poruka odraslima i susret dječje delegacije s gradonačelnikom.
Aktivnu ulogu u toj akciji imaju članovi Dječjeg gradskog vijeća koji i predlažu okvirnu temu poruka djece. Mali Koprivničanci tako su pisali što bi radili da su oni na mjestu gradonačelnika, kako doživljavaju pravo na igru, što ih smeta u ponašanju odraslih, zašto je važna roditeljska ljubav, što treba napraviti da se spriječi nasilje nad djecom, a posebno su bile dirljive poruke vršnjacima izbjeglicama.

Ljubav djeci prije svega