Školska olimpijada

Cilj ove tradicionalne akcije je promicanje zdravlja i aktivnog načina života među djecom na području grada Koprivnice, promocija sporta i fair navijanja, stvaranje pobjedničkog duha i poticanje prava na jednakost među djecom.
Svake godine okuplja gotovo 1000 učenika nižih razreda koprivničkih osnovnih škola, uključujući COOR Podravsko sunce, a organizira se u partnerstvu sa Zajednicom sportskih udruga Grada Koprivnice, Gimnazijom Fran Galović, Srednjom školom Koprivnica i Obrtničkom školom Koprivnica, te pod pokroviteljstvom Grada Koprivnice.

Ljubav djeci prije svega